Boka

Boka partybuss i Göteborg

Göteborg

I nuläget så är våra partybussar i huvudsak stationerade i Stockholm och i Malmö. I Göteborg så kan vi nuläget endast erbjuda heldagsbokningar* på förfrågan.

*Prisexempel från SEK 13 495 för Smurfbussen en heldag (ni har bussen tillgänglig i 8 timmar från start till slut.) Regler och villkor gäller.

Kontakta oss via e-post för mer information och bokning av er partybuss.

Total distans 0 km
Total tid 0 h 0 m
Välj fordon
Välj ruttinformation Ange kontaktinformation
Välj fordon Sammanfattning

Bokningsvillkor

Generella villkor: Följande ingår alltid i priset om inte annat har avtalats (med reservation för ändringar): - Buss - Förare - Bränsle - Framkörning minst 5 minuter innan avgång - Rökmaskin - Högtalaranläggning (Bluetooth, AUX, Chromecast) - Trängselskatt - Normalstädning. Vid fakturabetalning/Swish-betalning skall beloppet vara mottaget och registrerat på företagets konto innan resan påbörjas. Samtliga fordon innehar som minst gemenskapstillstånd för persontransport, trafikförsäkring och godkänd färdskrivare. Avbokningspolicy - Vid avbokning; Fler än 14 dagar före avfärd - Ingen avbokningsavgift debiteras. Fler än 6 dagar, men färre än 15 dagar före avfärd - 50% av tjänstens totalpris debiteras. Färre än 7 dagar före avfärd - 100% av tjänstens totalpris debiteras. OBS! Städning utöver normalstädning, klottersanering eller liknande debiteras med egen städavgift från 4500 SEK**. Förstörd interiör, utrustning eller annan egendom debiteras enligt egen taxa, minimumdebitering 4000 SEK/skadehändelse (vid köp av tilläggsprodukten "Försäkring" så utgår det ekonomiska ansvaret till högst beloppet som motsvarar företagets självrisk, under förutsättning att skadan omfattas av försäkringen). Stilleståndsersättning på 5500 SEK/tim tillkommer separat på samtliga punkter. **Tilläggsvillkor gäller. Fråga föraren för mer information. Det är beställarens ansvar att tillse att av kunden begärd färdväg, inklusive tomkörningsväg, är godkänd och framkomlig utan hinder för en tung buss. Minsta godkända frivikt skall vara 19000 kg, att fri höjd skall motsvara minst 420 cm, att fri bredd skall motsvara minst 330 cm, att fri längd skall motsvara minst 13000 cm och att kraven för miljözon klass 3 uppnås. Kravet gäller samtliga delar av färdvägen inklusive till- och från kundens angivna start- och slutplats. Det är enkom föraren som har det övergripande ordnings- och trafiksäkerhetsansvaret ombord. Föraren har vid envar tid tolkningsföreträde och har skyldighet att ivarata företagets intressen. Vid avbruten eller försenad tur som skylls på kunden- eller kundens gästs handlande, så har kunden inte rätt till återbetalning eller annan monetär ersättning. Niaz event AB ansvarar inte för några överenskommelser mot tredje part.
Ange kontaktinformation Boka nu

Tack för din bokning

Pay via PayPal
You will be redirected to the payment page within 5 second.
Pay via Stripe
You will be redirected to the payment page within 0 second.